Jógový pobyt jurtcamp

10.900,00

ABYCHOM ZVLÁDALI TEMPO, VE KTERÉM ŽIJEME SVOJE ŽIVOTY, NĚKDY JE
POTŘEBA ZPOMALIT.
K TOMU UMĚNÍ ZPOMALIT NÁS KRÁSNĚ VEDE JÓGA A JEJÍ TECHNIKY. DÍKY
HLUBOKÝM A KRÁSNÝM ZÁŽITKŮM Z JÓGY OSVĚŽÍME NAŠ Í MYSL A TĚLO
TAK, ABY K NÁM MOHLI PŘIJÍT NOVÉ NÁPADY, NOVÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ S ITUACÍ, SPORŮ A VZTAHŮ. ABYCHOM BYLI
KREATIVNÍ A DOSTATEČNĚ OTEVŘENÍ NOVÝM VÝZVÁM, NOVÝM PERSPEKTIVÁM A NOVÝM CESTÁM. ZKRÁTKA, ABY NAŠE ŽIVOTY MOHLY
ROZKVÉST.
V KRÁSNÉ OKOLNÍ PŘÍRODĚ SE NALADÍME NA ELEMENT ZEMĚ, INSPIRUJEME SE A PROČI STÍME PODLE ČÍNSKÉ MEDICÍNY ENERGETICKÉ DRÁHY TAK, ABY
V NÁS PROUDILO VĚTŠ Í MNOŽSTVÍ ŽIVOTNÍHO ELÁNU.

ABYCHOM ZVLÁDALI TEMPO, VE KTERÉM ŽIJEME SVOJE ŽIVOTY, NĚKDY JE
POTŘEBA ZPOMALIT.
K TOMU UMĚNÍ ZPOMALIT NÁS KRÁSNĚ VEDE JÓGA A JEJÍ TECHNIKY. DÍKY
HLUBOKÝM A KRÁSNÝM ZÁŽITKŮM Z JÓGY OSVĚŽÍME NAŠ Í MYSL A TĚLO
TAK, ABY K NÁM MOHLI PŘIJÍT NOVÉ NÁPADY,
NOVÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ S ITUACÍ, SPORŮ A VZTAHŮ. ABYCHOM BYLI
KREATIVNÍ A DOSTATEČNĚ OTEVŘENÍ NOVÝM VÝZVÁM, NOVÝM
PERSPEKTIVÁM A NOVÝM CESTÁM. ZKRÁTKA, ABY NAŠE ŽIVOTY MOHLY
ROZKVÉST,
V KRÁSNÉ OKOLNÍ PŘÍRODĚ SE NALADÍME NA ELEMENT ZEMĚ, INSPIRUJEME
SE A PROČI STÍME PODLE ČÍNSKÉ MEDICÍNY ENERGETICKÉ DRÁHY TAK, ABY
V NÁS PROUDILO VĚTŠ Í MNOŽSTVÍ ŽIVOTNÍHO ELÁNU.

JURTCAMP JE MÍ STEM, KDE SE ŽIJE V SOULADU S PŘÍRODOU. V OKOLÍ J SOU RYBNÍKY, LESY A LOUKY. JE TO MÍ STO, KTERÉ ZACHOVÁVÁ TRADICE. NABÍZÍ UBYTOVÁNÍ VE SDÍLENÝCH JURTÁCH PO ZHRUBA 4 – 6 OSOBÁCH.SPANÍ V KONTAKTU S PŘÍRODOU V KRUHOVÉ JURTĚ JE BEZPOCHYBY ZÁŽITKEM, KTERÝ VÁS OBOHATÍ.

Pick an event on the calendar:
Kategorie: Štítek:

Popis